Posts in Category: ธุรกิจ

When Harry Met Sally (1989)

“รักค้ำประกัน” (Love Guaranteed 2020)

รักค้ำประกัน ซูซาน (ราเชล ลีห์ เรือนจำ) ทนายผู้ขมักเขม้นจำเป็นต้องรักษาที่ทำการทนายเล็กๆของตนเองไว้ ก็เลยตกลงใจรับคดีที่ให้ค่าจ้างสูงจากนิค (เดมอน เวย์นส์ จูเนียร์) 

 หนัง ภาพยนตร์ Four Wedding and a Funeral 

10 หนังสุข หนังแฮปปี้
1. หนัง ภาพยนตร์ Pretty Woman คริสต์ศักราช 1990 (พุทธศักราช 2533)